Methode

Quantum Personal is werken in een andere realiteit, naar een andere realiteit gaan. Een realiteit waarin we thema’s kunnen oplossen en oude verbindingen kunnen opschonen. Je stapt in een nieuwe werkelijkheid.

Quantum Personal is een zeer diep doorwerkende helingmethode. Ze is simpel, direct en geeft verbazingwekkend snel resultaat, zowel fysiek als emotioneel en psychisch.

Natuurkundige wetenschappers – quantumfysici – zijn gaan onderzoeken waar de materie uit is opgebouwd. En ze zagen dat alles bestaat uit moleculen, met daarin atomen. In de atomen ontdekten ze elektronen, protonen en neuronen, samen ook wel subatomaire delen genoemd. En toen ze verder keken in die subatomaire delen vonden ze alleen maar lichtdeeltjes achter elkaar: energie. En energie doet zich altijd voor als golven. Alles bestaat dus op het diepste niveau uit energiegolven. Wij mensen ook. Die energiegolven maken onderling allerlei verbindingen. In ons lichaam en ook daarbuiten. Zo ontstaat een energieveld in en om ons heen: ons energiesysteem.

Al onze klachten, of ze nou fysiek van aard zijn, emotioneel of mentaal, worden in wezen veroorzaakt door verstoringen in ons energiesysteem. Deze kunnen vele oorzaken hebben: ervaringen uit dit leven, ervaringen uit vorige levens, wat je via het DNA van je ouders krijgt en tijdens je opvoeding wordt aangeleerd. En dan staan we ook nog onder invloed van diverse collectieve groeperingen en energiesystemen. Op deze verstoringen kunnen we met ons verstand meestal geen vat krijgen. Ze zijn als een kras in een oude grammofoonplaat. Ze creëren steeds weer dezelfde ervaringen. Met Quantum Personal kunnen deze verstoringen vrijgegeven of getransformeerd worden.

Alles is dus energie, maar er gaat nog iets aan vooraf, zo ontdekten de quantumfysici. Dit wordt het Zuiver Bewustzijn genoemd. Je kunt ook zeggen God of Allah, De Bron, Al Wat Is, of een van die andere spirituele termen die ervoor bedacht zijn. Quantum Personal werkt vanuit dit Zuiver Bewustzijn, van waaruit we je energiesysteem kunnen vragen om de verstoringen vrij te geven of te transformeren. De motor achter dit alles is onze intentie. Deze intentie is namelijk waarmee we alles creëren, al doen we dat grotendeels onbewust. Misschien ben je bekend met ‘de kracht van de gedachten’? Als je ervan overtuigd bent dat de aarde een agressieve plek is kom je veel agressie in je leven tegen. Het werkt als een selffulfilling prophecy. De kracht waarmee we, bewust of onbewust, de leuke én vervelende dingen in ons leven creëren gebruiken we ook om de verstoringen in ons systeem vrij te geven.

De methode is gebaseerd op een jarenlange ervaring met diverse moderne bewustzijnsmethodes. Daarnaast zijn voeding, reiniging, superfoods en beweging belangrijk.