Disclaimer

Quantum Personal™ is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie
Quantum Personal™ is een gereedschap of middel, niet het enige middel
Quantum Personal™ sluit geen enkel ander middel uit

Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. De Quantum Personal methode neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. Quantum Personal therapeuten onthouden zich van uitspraken doen over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten Quantum Personal en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Hoewel Quantum Personal fantastische resultaten heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.

U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met Quantum Personal doet.

Verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de Quantum Personal therapeut of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.