Business

Wat speelt er werkelijk in de organisatie?

Organisatieopstellingen geven inzicht in wat er werkelijk speelt in een organisatie. Ze brengen beweging in de onderstroom, waardoor mensen op een snelle manier dichter bij elkaar en dichter bij de klant en doelgroep komen.

“De onderstroom die niemand ziet, bepaalt de richting op elk gebied”.

Organisaties zijn levende systemen met een geschiedenis, een cultuur, een gestructureerde vorm of inrichting, een taak, een doel, een bestemming. Organisaties zijn systemen met eigen dynamieken, wetten, patronen van onthullen en verhullen.

In een bestaande organisatie zijn er verstrikkingen die vaak uit het verleden zijn ontstaan. Bijvoorbeeld: nieuwe eigenaar versus de positie van de oprichter, het samenvoegen van teams en afdelingen bij een reorganisatie, of het aanstellen van nieuw management, een gemiste promotie van een medewerker. De effecten van beslissingen en andere gebeurtenissen kunnen dus een behoorlijke impact hebben op de leden, hun relatie met elkaar en dus op de organisatie. Belangrijk is om te weten dat bij een eventueel vertrek van leden van de organisatie hun invloed op het systeem allerminst verdwijnt! Verstrikkingen in organisaties uiten zich in de vorm van:

– Hoog verloop van personele bezetting en stijging daarvan;

– Hoog verzuimpercentage en stijging daarvan;

– Lage of dalende productiviteit en efficiency;

– Slechte sfeer onderling, veel conflicten;

– Telkens terugkerende fraude en frauduleuze handelingen;

– Moeizame wervingstrajecten die maar niet tot een succes komen;

– Moeizame invulling van management posities;

In een organisatieopstelling kunnen deze verstrikkingen zichtbaar gemaakt worden en met behulp van krachtig werkende interventies verlicht of zelfs opgelost worden. Snel en adequaat. Verrassend en inspirerend, waarbij je soms totaal op een ander been wordt gezet en er een antwoord op je vraagstuk blijkt te zijn waar jij nog nooit aan hebt gedacht.

We doorlopen tijdens het traject drie stappen: de inventarisatie en probleemstelling, de organisatie-opstelling en de evaluatie.

Het traject omvat tevens een themamiddag waarbij het 8-staps communicatiemodel van Gene Early centraal staat. Dit is een holistisch model en gaat uit van de veronderstelling dat een gebrekkige invulling of zelfs ontbreken van een van de acht stappen de communicatie kan laten vastlopen of beperken. Elke succesvolle interactie – groot, klein, met jezelf of met anderen – en elk geslaagd project, bevat alle stappen van dit communicatiemodel. We doorlopen deze middag elke stap en door de aangereikte handvaten wordt het model eenvoudig toegepast in de praktijk.

De investering voor het traject is afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Touch your matrix